Направете запитване

sveta-petka-tran

   Според една легенда в пещерата, където Света Петка се скрила, гонена от неверниците, още се пазят отпечатъци от дланта и от краката ѝ и една вкаменена питка. Светицата, като се скрила в пещерата, запалила огън и замесила и опекла питка, но в това време преследвачите влезли в пещерата. За щастие Света Петка видяла по дима на запаления огън че има и друг изход и избягала. Когато преследвачите посегнали към питката, тя се вкаменила. В пещерата се стичат малки капки вода, за които се счита, че са лековити.

   Параклисът е възстановен от местни жители със собствени средства в периода 1990-1994 година. Изградени са стълби до него, с места за почивка. Възстановена е фасадната стена на параклиса, която е била разрушена. В годините на комунизма мястото е ползвано като обор за кози.

Oрганизиране на екскурзии и еко маршрути