Направете запитване

businska-keramika

   Намира се в с. Бусинци, 8 км асфалтов път южно от гр.Трън в бли-зост до центъра на селото.

   Бусинци е един от най-значимите стари центрове на традиционното грънчарство в България и люлка на известната Бусинска керамична школа, чиито корени се губят далеч във времето. През Възраждането занаятът се превръща в основен поминък за селото, достигайки истински разцвет в края на XVIII и особено през XIX в. (над 300 работилници с около 1500 грънчари), когато се развива цяла индустрия и започват да се роят множество “дъщерни” центрове (Самоков, Берковица, Разлог, Неврокоп), съз-дава се и грънчарски еснаф като собствено професионално сдружение. В края на века местното производство изпада в криза и от началото до средата на XX в. то постепенно запада, въпреки опитите да бъде модернизирано – в Бусинци се открива първото в България керамично училище, трансформирано през 60-те години в малък керамичен цех на местната занаятчийска кооперация, действащ до 90-те години на миналия век.
   Етнографският музей “Бусинска керамика” е изграден през периода 1978/83 г., за да съхрани и популяризира богатото културно наследство на Бусинци, продължавайки традициите на Бусинската керамична школа. Гглавен инициатор за създаването на музея с изключителен принос  за популяризиране  на  бусинската керамика  в страната и чужбина бил един от най-изявените потомствени бусински майстори Петър Гигов – негови творби притежават Британския музей в Лондон, Музея на човека и Лувъра в Париж. Създаден като оригинален етнографски комплекс с музей и творческа база за художници-приложници, той включва етнографска експозиция, демонстрационно керамично ателие, реставрирана традиционна къща с автентична грънчарска работилница и хотелска част. Етнографската експозиция е разположена в 2 зали, където могат да се видят над 200 оригинални експоната традиционна бусинска керамика от стари майстори, както и модерна керамика в духа на бусинските традиции от съвременни художници.

Oрганизиране на екскурзии и еко маршрути